Parduodamos pluoštinių kanapių  sėklos:

  • GLIANA

Kontaktai pasiteiravimui:

BPKAPA

Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija

Buveinės adresas:

Universiteto g. 3, Akademija, Kauno rajonas

BPKAPA banko rekvizitai:

AB Swedbank , Banko kodas: 73000
A/s Nr.: LT30 7300 0101 1735 9816

Asociacijos tikslas
  • sutelkti žemdirbius, mokslininkus, pramonininkus, verslininkus, politikus bendram darbui, siekiant inovatyviai išnaudoti pluoštinių augalų selekcijos auginimo, perdirbimo ir mokslinių tyrimų atveriamas galimybes.

Principai:

  • NATŪRALUMAS – SVEIKATA – TVARUMAS: tiek aplinkai, tiek žmonėms;
  • TYRIMAI – ŽINIOS – PATIRTIS: moksliniai tyrimai, švarios gamybos ir perdirbimo technologijos.

Asociacijos uždaviniai:

  1.  Atskirti sėjamąją kanapę nuo medicininės kanapės ir sukurti pagrindus šios kultūros auginimui Lietuvoje (nauda šalies ekonomikai, įstatymų bazė, propagavimas politiniu lygiu, visuomenės švietimas). 
  2. Sukurti pluoštinių augalų ūkio sektorių: auginimas, perdirbimas, verslo galimybės (ateities perspektyvos ūkininkams ir verslui, naujos aplinkai draugiškos medžiagos, bendradarbiavimas su mokslininkais ir geriausių pasaulinių technologijų pritaikymas, kaimo bendruomenių ekonomikos stiprinimas (žemės ūkio pramonės plėtotė – maistas, kuras, būstas, uždarbis tiesiai iš savo ūkio). 
  3. Moksliniai tyrimai bei žinių sklaida apie patirtį nuo seniausių laikų iki šių dienų (senovės patirtis: istorija, augalų savybių panaudojimas, tautinis paveldas (augalų veislės, produktai, įrankiai, technologijos); šiuolaikinės pritaikymo galimybės: atsinaujinanti energija, biokuras, statyba, biokompozitai, sveika mityba, ir kt.)
  4. Tarptautinis bendradarbiavimas. Atstovavimas Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims užmezgant ryšius pasaulyje, keičiantis informacija, organizuojant mokslinį bendradarbiavimą, seminarai, mokymai, keitimasis patirtimi, verslo susitikimų organizavimas, padedant užmegzti ryšius su šioje srityje dirbančiais kitų šalių specialistais: ES šalyse (tarp jų – Baltijos ir Šiaurės Europos šalyse, Čekijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje bei Airijoje); Rusijoje; Ukrainoje; Kinijoje; Japonijoje; Kanadoje.

* Pluoštiniai augalai – (apibrėžimas): sėjamasis linas (Linum usitatissimum L.), didžioji (pluoštinė) dilgėlė (Urtica dioica L.) ir sėjamoji kanapė (Cannabis sativa L.).


Partneriai