Parduodamos pluoštinių kanapių  sėklos:

  • GLIANA

Kontaktai pasiteiravimui:

Dėl tapimo asociacijos nariu

Asociacijos nariais gali tapti Lietuvos Respublikoje registruoti ūkiniai vienetai, turintys juridinio asmens statusą ir fiziniai asmenys kuriems yra sukakę 18 metų, kurių veikla yra susijusi su sėjamųjų kanapių (cannabis sativa) ir kitų pluoštinių kultūrų auginimu, dauginimu, pardavimu, perdirbimu, realizavimu ar kitokia veiklos forma. Naujų narių priėmimo klausimą sprendžia Valdyba. Nariai priimami esant rašytiniam jų prašymui (prašymo formą rasite čia) ir esant bent vieno Asociacijos nario rekomendacijai arba paties būsimojo nario rašytiniam prisistatymui, bei pritarus valdybos narių balsų daugumai. Direktorius per 1 mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie sprendimą priimti ar nepriimti jį į Asociacijos narius. Gavęs teigiamą atsakymą pareiškėjas privalo įmokėti stojamąjį įnašą 35 Lt. arba 10 eurų į Asociacijos sąskaitą ir kiekvieną mėnesį mokėti Asociacijos nario mokestį 35 Lt. arba 10 eurų, arba sumokėti visą sumą 400 Lt. už metus iš anksto. Po metų prie pagrindinės dalies, 10 eur.per mėnesį, nario mokesčio bus patvirtinta papildoma nario mokesčio suma, kuri priklausys nuo metinių pajamų ir dirbamų žemės plotų. Kol stojamasis įnašas nesumokėtas - pareiškėjas neturi Asociacijos nario teisių. Asociacijos nario teisės ir pareigos yra apibrėžtos asociacijos Įstatuose. 

Asociacijos nario privelegijos:

  1. Įsigyti sertifikuotą pluoštinių kanapių sėklą sėjai 1 eur. mažesne kaina, negul ne asociacijos nariui. 
  2. Dalyvauti seminaruose su 20 % , 30 % iki 50 % nuolaida , priklausomai nuo seminaro kainos.
  3. Asociacijos nariams taikoma aukščiausia sėklų ir kitos produkcijos supirkimo kaina.
  4. Pagalba dėl produkcijos realizavimo.
  5. Nemokamas prisijungimas su registracijos (internetiniame puslapyje) vardu ir slaptažodžiu, prie asociacijos puslapyje esamos informacijos, kuri kiekvienam neprieinama.
  6. Planuojamas asociacijos narių bendro produkto kūrimas, kurio kūrimo sąnaudas galės pasidalinti visi pageidaujantys asociacijos nariai (produktų kūrimo, tobulinimo išlaidos; pakuočių dizaino kūrimo ir gamybos išlaidos; produktų logistikos išlaidos ; prekybos kanalų Lietuvoje ir užsienyje kūrimo ir palaikymo išlaidos; produkcijos populiarinimo (reklamos, viešųjų ryšių) išlaidos.

 

Partneriai