Parduodamos pluoštinių kanapių  sėklos:

  • GLIANA

Kontaktai pasiteiravimui:

Konsultuojame

BPKAPA teikia konsultacijas sėjamųjų kanapių auginimo, derliaus nuėmimo, perdirbimo, panaudoimo ūkyje bei galutinio produkto gamybos klausimais.

Taipogi konsultuojame galutinio produkto gamybos klausimais, skirdami ypatingą dėmesį gaminių pritaikymui vidaus ir užsienio rinkai. Siūlome galimybę smulkesniems ir stambesniems ūkininkams bendrai kurti ir gaminti galutinius produktus iš sėjamųjų kanapių, užtikrinant optimalų išteklių panaudojimą ir didžiausią investicijų grąžą.

Partneriai