Parduodamos pluoštinių kanapių  sėklos:

  • GLIANA

Kontaktai pasiteiravimui:

Asociacijos narių susirinkimas

2014 metų rugsėjo 28 dieną Kaune įvyko BPKAPA neeilinis susirinkimas, kurio metu buvo priimti nauji nariai, patvirtinti nauji asociacijos įstatai, išrinktas vadovas ir   valdyba. Asociacijai ir valdybai vadovaus Edgaras Babanov. Susirinkimo metu išrinkti šie valdybos nariai: Ramūnas Rudokas, Antanina Vizgaitienė, Vladas Katkevičius, Liudvikas Milkintas, Aidas-Gintaras Adomaitis, Nijolė Bumblauskienė, Nerijus Riauba, Ina Stuogė, Aivaras Trainovičius, Rimantas Vaišnys.Susirinkimo metu asociacijos nariai daug dėmesio skyrė einamiesiems klausimams ir valdžios, gamybos, perdirbėjų ir mokslo partnerystės stiprinimui.

Partneriai