Parduodamos pluoštinių kanapių  sėklos:

  • GLIANA

Kontaktai pasiteiravimui:

Pasiūlymas bendradarbiauti rengiant parodą-pristatymą

Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija kviečia prisijungti rengiant projektą “Lietuvos žemės ūkio ir pramonės srities, apimančios pluoštinių augalų auginimą ir perdirbimą, atkūrimas”.

Žvelgiant į netolimą Lietuvos praeitį galima būtų teigti, kad pluoštiniai augalai – linai ir kanapės – vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos žemės ūkyje. Pluoštinių augalų auginimo, perdirbimo bei taikymo įvairioje pramonėje potencialas buvo didžiulis. Didelė dalis gaminių buvo eksportuojama. Galima tvirtinti, kad ši šaka turėjo didelę reikšmę šalies ekonomikoje.

Kadangi pluoštinių linų auginimas ir perdirbimas Lietuvoje žlugo, o sėjamoji (arba pluoštinė) kanapė yra perspektyvus ir produktyvumu lenkiantis linus augalas, domimasi galimybėmis auginti ir perdirbti kanapių pluoštą ir sėklas Lietuvoje.

Tačiau šiandien susiduriame su informacinės bei mokslinės medžiagos apie kanapės vaidmenį Lietuvių kultūroje trūkumu. Sėjamoji kanapė, vienas iš produktyviausių pluoštinių ir aliejinių augalų, neabejotinai užima svarbią vietą Lietuvos istorijoje bei turi perspektyvas ne vien pluošto, bet ir maisto, statybinių medžiagų ir biokuro srityse. Taipogi trūksta informacijos ir apie šio augalo išskirtinę ekologinę ir ekonominę naudą.

Dažnai susiduriama su neigiamu požiūriu į šį augalą, jį tapatinant tik su narkotine kanape, nežinanant, kad pluoštinės kanapės yra visai kitokie augalai.Todėl siekdami praplėstivisuomenės akiratį ir pristatyti informacinę bei dalomąją ir vaizdinę medžiagą, Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija planuoja organizuoti ilgalaikę parodą-pristatymą, keliaujančią po Lietuvos miestus. Parodos tikslas -- supažindinti Lietuvos piliečius, Lietuvos valstybės institucijas, verslo subjektus su pluoštinių kanapių istorija ir perspektyvomis, jų panaudojimo galimybėmis.

Sėjamoji kanapė(Canabis sativa) su mažu THC (tetrahidrakanabinolio) kiekiu.

Surinkus ir išnagrinėjus medžiagą apie sėjamąją kanapę ir jos taikymą įvairiose pramonės srityse, o taip pat apie įvairius pasaulinėje rinkoje didelę paklausą turinčius gaminius, tokius kaip: tekstilė, maisto produktai, kosmetika, biokuras (granulės, etanolis), plastmasė, popierius, kraikas gyvūnams, maisto papildai gyvulininkystės, paukštininkystės ir žuvininkystės ūkiams, statybinės medžiagos (iš kanapių gaminama beveik 50 000 skirtingų gaminių) ir atsižvelgiant į palankią Lietuvos geografinę padėtį, suvienijus mokslininkus, selekcininkus, inžinierius ir ekonomistus atkurtas ir profesionliai sustiprintas pluoštinių kultūrų sektorius galėtų tapti šalies ekonomikos pagrindu. Be to, ši kultūra yra viena geriausių sėjomainai, o tai žemės ūkyje, ypač ekologiniams ūkiams, itin svarbu.

 

 

PARODOS – PRISTATYMO PROJEKTO VIZIJA:

 

-PLUOŠTINĖ KANAPĖ LIETUVOS ISTORIJOJE IR KULTŪROJE

-ŠIUOLAIKINIS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PANAUDOJIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE, EKOLOGINĖ IR EKONOMINĖ NAUDA

 

+ Informacinio internetinio puslapio kūrimas

+ Ekspozicijos (stendų) įrengimas:

> statyba iš kanapių, statybininės medžiagos ir kanapių plastikas)

> pluoštinių kanapių gaminiai:

biokompozitai, biokuras, tekstilė, kosmetika, popierius, maisto produktai

>pluoštinių kanapių nauda žemės ūkyje

> sėjomaina, augalų apsauga, pašarai (gyvulininkystėje, žuvininkystėje)

> Europos Sąjungos pluoštinių kanapių augintojai, perdirbėjai

> Pluoštinės kanapės kaimyninėse šalyse (Latvija, Lenkija)

> ekologinė ir ekonominė pluoštinių kanapių nauda ir perspektyva

+ Paskaitos, pranešimai, pristatymai

+Temos

> kanapė Lietuvos istorijoje

auginimas, perdirbimas, panaudojimas, eksportas

>kanapė Lietuvos tradicijose

kulinarinis paveldas, sutartinės, tautosaka, liaudies medicina

>pluoštinės kanapės Europos Sąjungos valstybėse

auginimas, perdirbimas, produktai, tyrimai, ekologija, ekonomika, perspektyvos, teisinė ir kontrolės bazė

 

SIŪLOMI PARODOS – PRISTATYMO ORGANIZAVIMO PARTNERIAI:

 

Lietuvos žemės ūkio ministerija,

Latvijos žemės ūkio ministerija

Lenkijos žemės ūkio ministerija

Aleksandro Stulginskio universitetas

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

LAMMC filialas, Upytės bandymų stotis

Lietuvos tekstilės institutas,

Kauno technologijos universitetas

Linų muziejus

Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejus

Lietuvių etninės kultūros draugija

Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacija

Kulinarinio paveldo fondas

British Library

European Industrial Hemp Association (EIHA)

International Hemp Building Association

Federation Nationale des Producteurs de Chanvre (FNPC)

 

Lietuvos savivaldybių asociacija ir miestų bei rajonų savivaldybės

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

 

 

Taipogi siūlome bendradarbiavima rengiant galimybių studiją apie sėjamosios kanapės su mažu THC (tetrahidrakanabinolio) kiekiu, leidžiamos auginti ES, perspektyvas Lietuvoje.

 

Galimybių studijos tikslas – suvienyti mokslininkus, inžinierius, politikus, ekonomistus, verslininkus, gamintojus, perdirbėjus ir žemdirbius kuriant pluoštinių kultūrų sektorių Lietuvoje bei pateikti duomenis ir skaičiavimus, parodančius, kaip šis sektorius sustiprintų šalies ekonomiką.

exhibition@hemp.lt

 

 

Partneriai